CHO THUÊ TIVI LCD SAMSUNG 32in
Tivi LCD Samsung 32’ rất hiệu quả trong việc quảng cáo, thuyết trình về sản phẩm tại hội chợ, triển lãm và trong các buổi hội nghị không gian nhỏ.
250,000 đ /
CHO THUÊ TIVI LCD SAMSUNG 40 inch
Tivi LCD Samsung 40’ cho thuê rất hiệu quả trong việc quảng cáo, thuyết trình về sản phẩm tại hội chợ, triển lãm và trong các buổi hội nghị không gian cỡ vừa
350,000 đ /
CHO THUÊ SMART TIVI SAMSUNG 40in
Smart Tivi Samsung 40’ đem sự chuyên nghiệp với những công nghệ hiện đại đến cho chương trình của bạn
500,000 đ /
CHO THUÊ TIVI LCD SAMSUNG 48in
Tivi LCD Samsung 48’ rất hiệu quả trong việc quảng cáo, thuyết trình về sản phẩm tại hội chợ, triển lãm và trong các buổi hội nghị không gian lớn
700,000 đ /
CHO THUÊ TIVI LCD 60in
Tivi LCD Sharp & LG 60’ đem lại cho khách hàng sự chuyên nghiệp và hiện đại tại các hội chợ triển lãm không gian rộng
1,500,000 đ /